Jeugdvereniging +16
“Van Waarde”

De doelstelling van de Jeugdvereniging +16 “Van Waarde” is het gezamelijk bestuderen van Gods Woord, elkaar ontmoeten en leren kennen als jongeren van de gemeente en het samen nadenken over levensvragen. Dit wordt op verschillende manieren vormgegeven, door o.a. Bijbelstudies, inleidingen, groepsgesprekken en het dieper op de stof ingaan door het gebruiken van diverse werkvormen. Ook wordt er regelmatig een sportieve activiteit georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een strandwandeling of een gezellig spel. De avonden worden afgesloten met het samen zingen van psalmen en liederen uit de bundel van de jeugdbond.

JV +16

Ha jongens en meiden, Wat fijn dat jullie er de eerste keer waren! We kijken terug op een fijne, gezellige avond. De volgende avond staat gepland op…

Lees meer

[/timed-content-rule]